גולש/ת או משתמש/ת יקר/ה (להלן: "המשתמש")

 1. ברוך הבא לאתר הבית של  כספא ליסינג בע"מ (להלן "החברה") אנו מודים לך על העניין שגילית בנו ובמוצרים ובשירותים שאנו מציעים, ועל ביקורך באתר (להלן "האתר").
 2. מסמך תנאי שימוש זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 3. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן. תנאי שימוש אלו מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או צופה ו/או משתמש בדרך אחרת באתר או בכל חלק ממנו או במידע המצוי בו. 
 4. ככל שתבחר לעשות שימוש באתר, תנאים אלו מחייבים אותך. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים המפורטים להלן, עליך להימנע או לחדול מכל שימוש באתר.

המידע המוצג באתר

 1. המידע הכלול באתר נועד למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה הבטחה או מצג משפטי באשר לתכונות המוצרים המוצגים בו. בטרם התקשרות של לקוח עם החברה, על הלקוח לבחון את המפרט של המוצר המוצע באותה עת בידי החברה.
 2. המידע, התמונות, המפרטים והנתונים באתר זה הינם כלליים ומוצגים להתרשמות בלבד. חלק מהרכיבים והאביזרים  המופיעים באתר אינם אבזור סטנדרטי ואינם כלולים במחיר המוצר, או שהם מהווים אבזור סטנדרטי בדגמים מסויימים בלבד.
 3. המידע המוצג באתר כולל, בין היתר, מידע המסופק לחברה על ידי יצרנים וספקים אחרים. ייתכנו הבדלים מסוימים בין המידע המופיע בדף זה לבין המידע הרלוונטי לדגמי המוצרים הנמכרים בישראל.
 4. החברה עושה מאמצים על מנת שהמידע המוצג באתר יהא מדויק ומעודכן, אך עם זאת, ייתכנו לעיתים פערים לגבי עדכניותו או שלמותו של המידע המצוי באתר. החברה לא תישא בכל אחריות במקרה שהמידע באתר לא היה עדכני או שלם ברגע נתון.
 5. החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים והשירותים באתר, את המפרטים או כל חלק מהם, לרבות צבעים, ציוד, אביזרים ומאפיינים אחרים או להפסיק מכירה של כל דגם, בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. החברה רשאית לשנות, לגרוע ו/או לתקן את המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 7. המידע באתר אינטרנט זה נמסר כמו שהוא (As Is) ולפי זמינותו (As Available), ללא שום אחריות ו/או הבטחה משום סוג בין מפורש ו/או מכללא. החברה עושה מאמץ שהמידע הנמסר יהיה מדויק אולם הוא עשוי להכיל טעויות או אי דיוקים, ובשום מקרה לא תישא החברה בחבות בשל נזקים מיוחדים, במישרין או בעקיפין ביחס למידע זה. סעיף זה אין בו כדי לשלול זכויות משפטיות שאין להתנות עליהן על פי הדין.
 8. החברה עושה מאמץ למנוע  תקלות טכניות באתר ו/או במערכות המחשוב של החברה אולם מטבע הדברים יתכנו תקלות בכל אלו, והחברה לא תהיה אחראית לתקלות טכניות שאינן בשליטתה המלאה. בנוסף, החברה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי יכולות טכניות (למשל, המשתמש עשוי לחוות שוני בהצגת התכנים באתר או חלק מהם בשל השימוש שלו בתוכנות גלישה שונות או במכשירים סלולריים שונים).
 9. החברה  אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו/ יינתנו כסדרם/ ללא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, במערכות של החברה או מי מטעמה ונותני השירותים בהם היא מסתייעת. כמו-כן, החברה אינה מבטיחה שהאתר יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות, או שהאתר או השרת עליו מצוי האתר נקיים מווירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. החברה לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט, טלפון וכדומה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של צד ג' שלחברה אין שליטה עליו, דוגמת ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר ואשר לא נגרמו בידי החברה.
 10. במידה שמצא המשתמש טעות או כל פגם אחר (לרבות חומר הנחזה כטעות, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש), באתר או בשירות אחר המקושר מהאתר, המשתמש מוזמן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בכתובת הדואר האלקטרוני: caspa@aev.co.il.

 

תוכן של צדדים שלישיים

 1. חלק מהתכנים המוצגים באתר עשויים להיות מסופקים מטעם צדדים שלישיים. תכנים המוצגים באתר מטעם צדדים שלישיים או שמקורם בצדדים שלישיים, שייכים לצד השלישי שייצר אותם, והוא היחיד האחראי למוצג. החברה אינה עורכת ו/או בודקת תכנים של צד שלישי, ואינה אחראית להם.
 2. ככל שהאתר כולל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, החברה  אינה אחראית לתכנים של אתרי אינטרנט אלו, ואינה מתחייבת כי כל הקישורים ('לינקים') שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. משתמש שיש לו שאלה, השגה ו/או בעיה בכל עניין הנוגע לתכני אתרי צדדים שלישיים צריך לפנות לאותו צד שלישי המספק אותם. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. הצגת קישור באתר זה קישור לאתר צד שלישי מסוים אינה מהווה אישור החברה לכך שהמידע באתר הצד השלישי מהימן, עדכני או מומלץ על ידי החברה. לחברה אין כל שליטה או זכות בתכנים הנמצאים באתרי צד שלישי, והיא לא אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרי צד שלישי אלו, לרבות לכל נזק ו/או אובדן כתוצאה מהתוכן או השירותים המסופקים בידי אתרי צד שלישי. כמו כן, באחריות המשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כל אחד מאתרים אלה ככל שהוא גולש או משתמש בהם.

 

קניין רוחני

 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות בשמות, בסימני המסחר, בעיצוב האתר ובתכנים שבו (לרבות טקסטים, גרפיקה, תמונות, קטעי וידאו, סאונד וכדומה), בתוכנות שבו (לרבות אלגוריתמים, טכנולוגיה, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, והעימוד שלהם באתר) וכל תוכן קנייני אחר הם קניינה של החברה ו/או קניינם של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה זכות שימוש בהם. השימוש בזכויות האמורות או בכל חלק מהן אסור ללא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב.
 2. בתנאי שימוש אלו, "זכויות קניין רוחני" כוללות  (א) זכויות הקשורות ביצירות כתובות, עיצוב וצילום כולל זכויות יוצרים; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, לוגואים, שמות מסחריים, מוניטין; (ג) פטנטים, בקשות פטנט ואמצאות; (ד) וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד, ובין אם אין הן רשומות, והכל בישראל או בשאר העולם.
 3. מבלי לגרוע מזכויות החברה על פי דין, תנאי שימוש אלו קובעים במפורש כי המשתמש אינו רשאי  להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתכנים או למכור כל חלק מן המידע הכלול באתר, לתת רישיון משנה או לעשות כל שימוש מסחרי באיזה מזכויות אלו בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
 4. סימני המסחר המוצגים באתר הם קניינם של בעלי סימני המסחר. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת בעל הסימן מראש ובכתב ומראש.
 5. מודעות פרסומת המופיעות באתר הינן קניינם של המפרסמים. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת בעל הסימן מראש ובכתב ומראש.

 

מגבלות על שימוש באתר

 1. המשתמש מתחייב שלא: (א) למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג' כל חלק בזכויותיו תחת התנאים; (ב) להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד ו/או להשמיע לרשות הציבור ו/או לשדר את האתר ו/או כל חלק ממנו; (ג) להפנות לאתר על-ידי שימוש במסגור (Framing)); (ד) לעשות שימוש באתר ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהאתר עלולים להוות עבירה על החוק, או בהם פעולה זו עשויה להכפיף את החברה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ה) לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או עלול להזיק; (ו) לבקר באתר ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש באתר תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (ז) לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק באתר ו/או ליצור יצירות נגזרות שלו; (ח) לעשות כל שימוש באתר באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או העלול להכפיף את החברה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של האתר ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות של האתר ו/או קוד המקור; (ט) להתחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת; (י) הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה; (י"א) הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעל האתר; (י"ב) פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר. הצבת האתר או כל חלק מהאתר, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror) או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש של החברה; (י"ג) להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את השימוש באתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או האתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהן; (י"ד) לעשות שימוש שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של גורם כלשהו (ט"ו) להשתמש באתר באופן העלול להזיק לאתר, לתכנים באתר, לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים), לשתקם, לגרום להם עומס יתר לפגוע בהם, לנצלם לרעה או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר.
 2. החברה תהיה רשאית להגביל ו/או להפסיק את השימוש באתר, מעת לעת, ו/או לחסום גישה לאתר באופן כללי או למשתמש מסוים, בהתאם לשיקול דעתה, וללא הודעה מראש, לרבות במקרים של חשש סביר להפרת הוראת דין או להפרת תנאי שימוש אלו ו/או מדיניות הפרטיות, ו/או אם קיים חשש להפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר ו/או למערכת המחשוב שלו, או חשש לפגיעה בזכויות קניין רוחני, שימוש שאינו ראוי ו/או פסולה ו/או בלתי הולמת, פגיעה בצד שלישי וכדומה, הכל לפי שיקול דעתה הסביר של החברה, ולא תהיה למשתמש כל טענה או דרישה כנגד החברה  במקרה שכזה.

 

שמירה על פרטיות

 1. חלק מהשירותים באתר מצריכים הרשמה ו/או מסירת מידע אישי, כדוגמת שמך, מספר הטלפון שלך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. החברה תשתמש במידע זה רק על פי מדיניות הפרטיות שלה, מתבצע  חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.

למידע על מדיניות הפרטיות של החברה יש לעיין במדיניות הפרטיות המוצגת באתר זה.  לינק

 1. אם קיבלת מהחברה דיוור פרסומי ואינך מעוניין להוסיף ולקבל דיוורים כאלו, אנא יידע אותנו בהקדם האפשרי, על ידי משלוח בקשה בכתב אל החברה לכתובת: רחוב שנקר 13, ראשון לציון, מיקוד 7559904 או דרך שירותי האתר בלשונית "צור קשר". פרטים נוספים בדבר שליחת הודעת סירוב לדיוור שיווקי, ייכללו גם בדיוור השיווקי עצמו, ככל שיישלח למשתמש.
 2. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. עם זאת, החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע וההתקשרות באופן אשר ימנע לחלוטין חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע במערכות המידע והתקשורת שלה. החברה  לא תישא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע השמור במאגרי המידע שלה הנובעים מחדירות בלתי מורשים.
 3. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על-פי צו שיפוטי, או אם החברה תסבור בתום לב כי מעשים שביצעת באתר עלולים להטיל עליה חובה משפטית, אזרחית או פלילית.
 4. הינך מתיר לחברה להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר – לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) ולצרכים סטטיסטים. הינך מתיר לחברה לעשות שימוש ב'עוגיות' (cookies)  ובמכשירים דומים כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ובמקרים מתאימים גם כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך (יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך לשמירת העוגיות ולשימוש בהן). קבצי העוגיות מכילים מידע אודות הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, ועוד.

 

שינויים בתנאי השימוש

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו או חלקם מעת לעת בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי. במקרה שכזה, תנאי השימוש יעודכנו באתר. כל שינוי כאמור  ייכנס לתוקף בתאריך פרסומו באתר, והמשך שימוש באתר לאחר פרסום השינויים, יהווה הסכמה לשינויים אלה.  ככל שאינך מסכים לשינויים אנא הימנע מהמשך שימוש באתר.

אחריות ושיפוי

 1. בנוסף לאמור בתנאי שימוש אלו לגבי מקרים שאינם באחריות החברה, החברה אינה ולא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש באתר, אם אלו נבעו ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה.
 2. כל הוראה בתנאי שימוש אלו הפוטרת את החברה מאחריות תחול גם על גורמים קשורים לחברה כגון נושאי משרה, עובדים, בעלי המניות, קבלני משנה, היצרנים וכדומה.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה והגורמים הקשורים אליה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי (ובכלל זה אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים וכדומה) בגין כל עילה שהיא ו/או הקשורים או הנובעים מהאתר ו/או הסתמכות על האמור באתר ו/או הגלישה בו.
 4. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או הגורמים הקשורים אליה כנגד כל אבדן, הוצאה, תביעות, ופיצויים (כולל הוצאות סבירות בשל שכר טרחת עו"ד וכל הוצאה סבירה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית) הנובעים מ ו/או שבאופן כלשהו קשורים עם שימוש המשתמש באתר באופן המהווה הפרה של תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות או של הוראות הדין על-ידו.

דין חל וסמכות שיפוט

 1. החברה והמשתמש יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם בקשר לתנאים, במידה שיתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט. במידה ולא ייושב סכסוך בדרך זו כאמור, אזי לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו תהיה סמכות השיפוט הבלעדית, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם, והדין החל יהיה הדין בישראל.

שונות

 1. תנאי שימוש אלו ומדיניות הפרטיות הם ההסכמים היחידים החלים בין המשתמש לבין החברה בנוגע לשימוש באתר.
 2. במידה שתנאי מהתנאי שימוש אלו ייקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק כפי שנקבע באותה ערכאה שיפוטית. תנאי שנקבע כי ייחשב  בכל מקרה  כחסר תוקף ו/או לא אכיף, ייחשב אותו תנאי כאילו נמחק מתנאי שימוש אלו ולא יהפוך את יתר תנאי  השימוש לחסרי תוקף או ללא אכיפים.
 3. שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד כלשהו בהפעלת זכות מזכויותיו על פי תנאי השימוש ו/או הדין לא ייחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה להפרה או לאי קיום תנאי מתנאי השימוש או כשינויים, אלא אם נעשתה בכתב ובאופן מפורש.

שאלות, בקשות והערות

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, הינכם מוזמנים לפנות אלינו בכל אחת מהדרכים הבאות:

 • באמצעות טופס יצירת קשר שבאתר תחת לשונית "צור קשר";
 • בדואר אלקטרוני בכתובת caspa@aev.co.il;
 • בטלפון שמספרו:  1-700-701-565

 

 

 

תאריך עדכון אחרון: 8.2.2024