משתמש יקר/ה (להלן "המשתמש")

ברוך הבא לאתר הבית (להלן "האתר") של כספא ליסינג בע"מ (להלן "החברה" או "אנו"). אנו מודים לך על העניין שגילית ב, שירותינו ועל ביקורך באתר. השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו עושים כל מאמץ להגן עליה.

מדיניות הפרטיות במסמך זה מפרטת את סוגי המידע שאנו אוספים אודותיך, כיצד אנו אוספים אותו, אילו שימושים אנו עשויים לעשות בו, האמצעים בהם אנו נוקטים כדי לשמור על המידע, ואמצעי האבטחה שהינך יכול לנקוט. מדיניות הפרטיות מפרטת גם אפשרויות העומדות בפניך בנוגע למידע האישי שלך בעת שהינך נמצא באתר שלנו או בתקשורת אחרת עם החברה.

מדיניות פרטיות זו הינה בנוסף לתנאי השימוש באתר. ניתן לעיין בתנאי השימוש באתר כספא ליסינג.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לגברים ונשים כאחד.

 

1. מטרה ומסגרת חוקית

מדיניות זו נועדה להסביר את האופן שבו החברה אוספת, מעבדת ומשתמשת במידע אישי אודותיך, לרבות מטרות השימוש בו.

החברה פועלת כמפורט במדיניות פרטיות זו, ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"),  התקנות וההנחיות מכוחו.

 

2. הסכמה

השימוש שלך באתר מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו ולאמור בה, לרבות הסכמה לאופן שבו החברה אוספת מידע אודותיך, מעבדת אותו, משתמשת בו, ומעבירה אותו, הכל כמתואר במדיניות זו. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות של החברה או לכל חלק ממנה, אנא הימנע מלעשות שימוש באתר.

נתונים שתמסור ונתונים אשר ייאספו אודותייך במסגרת שימושך בשירותים שמציע האתר, יישמרו במאגרי המידע הרשומים של החברה, ועשויים להיות מנותחים על ידינו בהתאם להסכמתך. נציין בפניך כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור לחברה מידע ומסירתו תלויה בפרטים שתמסור לנו  בעת גלישתך באתר ובעת מסירת פרטיך לצורך שימוש בשירותי האתר. יחד עם זאת, ללא מסירת המידע, ייתכן שלא תוכל לקבל את מלוא שירותי האתר ו/או שירותי החברה.

 

3. סוגי מידע שנאסוף

אנו אוספים במסגרת השימוש שלך באתר מידע במספר אמצעים. המידע שנאסף במסגרת השימוש באתר, כולל בין היתר, את המידע מטה. אנו אוספים מידע בהיקף משתנה, לצורך מימוש תכלית גלישתך באתר והצעת שירותינו ומוצרינו.

3.1 אנו אוספים מידע הנאסף אודות המשתמש כתוצאה  מעצם הגלישה באתר כגון נתוני גלישה, נתוני תקשורת, נתוני זיהוי של המחשב, ספק שירותי האינטרנט, כתובת IP, מידע על דפדפנים, דפוסי שימוש באתר, ספקי שירות אינטרנט (ISP),  עמודים בהם צפה המשתמש, מיקום המכשיר ממנו צפה באתר, האתר ממנו הגיע, וכדומה.

3.2 בנוסף, בכל מקרה שבו תתעניין בקבלת שירות או  ברכישת מוצר, או לקבלת פניות מאיתנו, נוכל לאסוף אודותיך גם מידע אישי מזוהה – כגון שם, כתובת, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, צילום רישיון נהיגה, כתובת דוא"ל, תאריך לידה, ופרטי אמצעי תשלום ופרטים נוספים, הכל בהתאם לשירות או למוצר בו תתעניין. בנוסף,  לעיתים נבקש לקבל מידע נוסף אודותיך הנדרש להענקת השירות, כגון האזור הגיאוגרפי הרלוונטי כדי לתאם פניה מסוכנות שלנו המצויה באיזור רלוונטי או מידע אישי רגיש אותו תמסור לנו לצורך רלוונטי. מסירתם של פרטים אלה על ידך מהווה הסכמה לשמירת הפרטים במאגרי המידע הרשומים של החברה ולשימוש בהם והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והתקנות שמכוחו.

3.3 אנו אוספים מידע שהינך מוסר בפניותיך אלינו באתר האינטרנט אך גם מידע נוסף שהינך מוסר לנו במשרדי החברה ובסוכניות שלה, או בעת פניה למוקדי מכירות או שירות של החברה בכל פלטפורמה (לרבות רשתות חברתיות) ובכל אמצעי תקשורת. בנוסף, החברה עשויה לאסוף, להשתמש ולעבד תכתובות ו/או שיחות שיערכו בין המשתמש לחברה בכל דרך תקשורת.

 

4. קוקיס (Cookies) ווב ביקונס (Web Beacons) ונתוני גוגל אנליטיקס (Google Analytics).

החברה גם אוספת מידע אגרגטיבי וסטטיסטי של ניתוח תנועות ושימושים באתר על מנת לשרת את משתמשי האתר.

4.1 קוקיס וווב ביקונס וגוגל אנליטיקס

החברה משתמשת בקוקיס לשם איסוף מידע המאפשר ניתוח משתמשים באתר על מנת לספק למשתמש חווית משתמש טובה יותר.

קוקיס הם קבצי מלל קטנים הנשלחים לכונן המחשב שלך. הקוקיס מאוחסנים בדפדפן שלך. קוקיס אלה שומרים פרטי תעבורת רשת ושימוש באתר על-ידך. הם מאפשרים ניווט קל ומעלים את רמת שביעות הרצון של המשתמש באתר האינטרנט. ניתן להשתמש בקוקיס כדי לוודא שהמחשב שלך מקושר לעמודים הרלוונטיים עבורך. הקוקיס יזוהה רק במחשב שלך. השימוש בקוקיס מאפשר לחברה לתפעל את האתר. החברה עשויה גם לעשות שימוש בווב ביקונס בכדי לאסוף את המידע המפורט במדיניות זו. ווב ביקונס, או "gifs", הם תמונות אלקטרוניות שמאפשרות לשלוח קוקיס, לנטר את השימוש באתר או לקבל אינדיקציה לכך שבוצעה פעולה בתכתובת דואר אלקטרוני מטעם החברה.

כדי למנוע אחסון קוקיס בכונן שלך עליך לבחור באפשרות "אל תקבל קוקיס" בהגדרות הדפדפן שלך. לקבלת מידע על אופן הבחירה בהגדרה זו נא עיין בהוראות השימוש של הדפדפן שברשותך. כל דפדפן אינטרנט פועל בצורה שונה, לכן מומלץ לבדוק את תפריט ה"עזרה" כדי לגלות כיצד לשנות את העדפות הקוקיס. כמו כן, תוכל להסיר בכל עת קוקיס מהמחשב שלך, אף זאת בהתאם להוראות השימוש של הדפדפן שברשותך. כאשר אינך מסכים לקבל קוקיס, זה עשוי לצמצם את מגוון ההצעות המוגשות לך.

למידע נוסף אודות שליטה בקוקיס ובמכשירים דומים, ראו באתרים http://www.aboutads.info/choices/  וכןhttp://www.youronlinechoices.eu,

בנוסף, החברה נעזרת, מעת לעת, בחברת מחקר עצמאית אשר אוספת משוב ממשתמשים באמצעות סקר מקוון אשר כולל קוקיס ומוטמע באתר האינטרנט. החברה משתמשת במידע מסוג זה כדי לשפר את השירותים שהיא מספקת למשתמשי האתר.

באזורים מסוימים באתר, החברה עשויה להטמיע תמונות ותכני וידאו מאתרים חיצוניים כמו למשל YouTube. חלק מאתרים אלו עשויים להשתמש בקוקיס ומכשירים דומים משל עצמם, בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם.  החברה אינה אחראית להפצה של קוקיס אלה. הינך מוזמן לבדוק את אתר האינטרנט של הצד השלישי הרלוונטי ומדיניות הפרטיות שלו לקבלת מידע נוסף ועדכון העדפותיך.

החברה עושה שימוש בגוגל אנליטיקס ככלי לניתוח תנועה באתר, על מנת ללמוד את העדפות המשתמש, למדוד את פעולות המשתמשים ולשפר את חוויית השימוש באתר.

מערכת גוגל אנליטיקס אוספת ומאחסנת קובצי קוקיס, נתונים שקשורים למכשיר/לדפדפן, כתובות IP ונתונים על פעילויות של המשתמשים באתר כגון, תדירות כניסות המשתמש לאתר, ניטור הדפים הנמצאים בשימוש, באילו אתרים נעשה שימוש לפני כניסת המשתמש לאתר וכדומה.

החברה אינה שולחת פרטים אישיים מזהים אודות המשתמשים לגוגל אנליטיקס ולא משלבת את המידע שנאסף באמצעות מערכת הגוגל אנליטיקס עם מידע המאפשר זיהוי אישי.

למידע נוסף אודות גוגל אנליטיקס, ניתן לעיין בתנאי השימוש שבכתובת האינטרנט: http://www.google.com/analytics/terms/us.html וכן במדיניות הפרטיות של גוגל, בכתובת: https://policies.google.com/privacy

משתמש אשר לא מעוניין שייאסף ויעשה שימוש בנתונים שלו על ידי גוגל אנליטיקס יכול להתקין את תוסף הדפדפן לביטול שליחת מידע לגוגל אנליטיקס, כמפורט בכתובת האינטרנט: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=iw. החברה אינה אחראית לפעולתו של תוסף דפדפן זה.

 

5. שימוש במידע והעברתו

החברה משתמשת במידע לכל מטרה חוקית הקשורה בניהול האתר, לרבות: אספקת שירותיה והצעתם ללקוחות חדשים; ניהול מערך הלקוחות, לצורך שאילתות לגבי מוצרים ולמטרות שיווק, ייעול הקשר עם המשתמש, זיהויו, אבטחת המידע,  איסוף נתונים סטטיסטיים וניתוחם, צרכים תפעוליים, גביה, טיוב והעשרת נתונים, מחקרים, סקרי שביעות רצון, ציות לחוק, בירור תלונות, טיפול בחשד להונאה או להתנהגות בלתי הולמת, אימות פרטים ואבטחת מידע, דיוור ישיר (בדואר, בדואר אלקטרוני, בטלפון, בפקסימיליה, בהודעות שונות לטלפון הסלולרי, לרבות מסרונים, וואצאפ או בכל דרך אחרת) הן למידע והן לפרסומת, לפי שיקול דעת החברה.

החברה תהא רשאית להעביר מידע או נתונים אישיים למוסדות ממלכתיים ולרשויות במקרים הבאים: (א) כאשר החוק במדינה מחייב זאת; (ב) על פי צו שיפוטי המורה על כך; כמו כן, החברה רשאית להעביר את פרטיך האישיים לצד הטוען שנפגע כתוצאה ממעשיך באתר  אם החברה תסבור כי היא עומדת בפני איום שינקטו נגדה הליכים משפטיים (אזרחיים או פליליים) בגין מעשים שהמשתמש ביצע באתר .

החברה תהא רשאית לגלות מידע לצדדים שלישיים  גם במקרים הבאים: (א) על מנת לאכוף את תנאי מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש באתר, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של איזה מהאמורים; (ב) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בחשש לתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ג) על מנת להשיב לבקשות תמיכה ו/או טענות של גולשים או משתמשים; (ד) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של משתמשים או של הציבור הרחב; (ה) במקרה של שינוי שליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה; (ו) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע של המשתמשים באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים לחברה (לרבות צדדים קשורים שלה), כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של החברה, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בטריטוריה שלך; (ז) שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית משתמש ולצורך הענקת שירותים באתר; (ח) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי; ו/או (ט) לצורך אחסון מידע בשירותי ענן בישראל או מחוצה לה.

החברה גם משתפת מדי פעם מידע לגבי השימוש באתר עם ספקי השירות שלה לצורך ניתוח דפוסי שימוש וסטטיסטיקות. 

למשתמש לא תהיה  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה בשל אירועים שאינם תלויים בחברה ו/או במקרים הנובעים מכוח עליון (מלחמה, השבתה ודומה),.

החברה רשאית לשמור את המידע כל עוד המידע נחוץ לשם השגת המטרות המפורטות במדיניות זו ולמשך התקופה המותרת על-פי דין. משך זמן שמירת המידע תלוי במטרות לשמן נאסף המידע, אופן השימוש שנעשה בו ודרישות הציות לדין החל.

 

6. קישורים ומדינות פרטיות של צדדים שלישיים

החברה עשויה לספק באתר קישורים לשירותים ואתרים של צדדים שלישיים.  מדיניות פרטיות זו חלה אך ורק על המידע שנאסף על-ידי החברה. על האיסוף והשימוש במידע שאת/ה מספק/ת באתרים של צדדים שלישיים תחול מדיניות הפרטיות של החברות האלו ולא המדיניות שלנו. החברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות או לתוכן של אתרים אלו.  

 

7. אבטחת המידע ושמירתו

החברה נוקטת צעדים סבירים כדי לסייע בהגנה על המידע, אך יש לקחת בחשבון ששום אמצעי ו/או שירות אינם בטוחים באופן מוחלט, במיוחד כשחלק מהפעילות היא מקוונת.

 

8. תכונות חברתיות

האתר עשוי לכלול מאפיינים של שימוש ברשתות חברתיות (כגון שליחה דרך תוכנת WhatsApp ועוד). התכונות החברתיות מופעלות או מאפשרות אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות מסוימות של צדדים שלישיים (להלן "רשת חברתית" או "פלטפורמה"). רשתות חברתיות ופלטפורמות אלה נוצרות ומתוחזקות על-ידי צדדים שלישיים אשר אינם קשורים לחברה או אינם בשליטתה. אם תתאפשר אינטגרציה כאמור עם רשתות חברתיות או פלטפורמות, שימוש בתכונות חברתיות אלה יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה הרלוונטית. על המשתמש לוודא כי הוא קרא והבין את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הרשת החברתית הרלוונטית על מנת לדעת איזה מידע נאסף לגביו ובדבר אפשרותו לשנות את הגדרות הפרטיות שלו במסגרתם. במקרה שתתאפשר אינטגרציה עם רשת חברתית או פלטפורמה, החברה תהא רשאית למסור נתונים אודות המשתמש לאנשי הקשר שלו (ולהיפך) על מנת שתוכל ליהנות מהתכונות החברתיות. נתונים אלה עשויים לכלול את שם המשתמש ואת תמונת הפרופיל שלו ברשת החברתית.

באמצעות שימוש בתכונות החברתיות, המשתמש מסכים כי הרשתות החברתיות או הפלטפורמות הרלוונטיות עשויות לאסוף מידע אישי מסוים, כגון כתובת ה-IP, מידע לא אישי ואף עשויות לשתול קוקיס ו/או טכנולוגיות מעקב אינטרנטיות אחרות על מנת לאפשר את תפקוד התכונות החברתיות, והכל במסגרת מדיניות הפרטיות של הרשת החברתית ו/או הפלטפורמה הרלוונטית. שיתוף תכנים באמצעות רשתות חברתיות או פלטפורמות, עשויים להפוך לציבוריים ואחרים עשויים לפרסם אותם.

 

9. דיוור

ברצוננו להשתמש בפרטים של המשתמש על מנת ליידע את המשתמש על מוצרי החברה ושירותיה, ובמקרה הצורך, להציג בפניו שאלות לגביהם ו/או לבצע סקרים. ההשתתפות בפעילות זאת הינה כמובן וולונטרית וככל שעולה כדי חומר שיווקי, מתבצעת בהתאם להוראותיו של חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 כאשר המשתמש שהזין פרטיו ויודע על ידנו כי נשתמש בפרטים אלו לצורך זה (לרבות במדיניות פרטיות זו) ייחשב כמי שהסכים להם. לתשומת הלב כי ייתכן שעם הזנת פרטי המשתמש באתר, יתבקש המשתמש לאשר את השימוש בפרטים כאמור ולאחר האישור ייתכן ותקבל פנייה מטעם החברה ו/או חברות קשורות עם חומר רלוונטי לגבי מוצרים ו/או השירותים באתר ומוצרים ו/או שירותים קשורים. במידה שהמשתמש לא מעוניין לקבל פניות שיווקיות  יש להימנע מהצטרפות לרשימת הדיוור. במקרה שהמשתמש הצטרף ואינו מעוניין לקבל פניות שיווקיות נוספות, הוא מתבקש להסיר עצמו באופן המפורט בפניות השיווקיות או באמצעות פניה במייל לכתובת ________________ או דרך הלשונית "צור קשר" באתר.

 

10. הזכות לקבל מידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, המשתמש, או מי מטעמו, רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כמו-כן, המשתמש יכול לבקש מחיקה של מידע בהתאם להוראות הדין וכפוף להן (לרבות אפשרות החברה לסרב לבקשה), ובכלל זה אם המידע התקבל בניגוד להוראות הדין. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה לכתובת: Caspa@ael-group.co.ilאו לפנות לשירותי האתר דרך לשונית "צור קשר".

 

11. שמירה על המידע

החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. עם זאת, החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע וההתקשרות באופן אשר ימנע לחלוטין חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע במערכות המידע והתקשורת שלה. החברה  לא תישא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע השמור במאגרי המידע שלה הנובעים מחדירות בלתי מורשים.

אם התעורר אצלך חשש כי מידע שלך דלף או אינו מאובטח, אנא צור עימנו קשר באופן מיידי על מנת שנוכל לבדוק זאת. יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה לכתובת: Caspa@ael-group.co.il או לפנות לשירותי האתר דרך לשונית "צור קשר" ולפרט את המידע שגרם לך לסבור כי המידע שלך דלף.

 

12. יצירת קשר

המשתמש רשאי לפנות אל החברה בכל נושא רלוונטי, באמצעות כל אחת מהדרכים הבאות:

  • באמצעות טופס יצירת קשר שבאתר תחת לשונית "צור קשר";
  • בדואר אלקטרוני בכתובת Caspa@ael-group.co.il;
  • בטלפון שמספרו 1-700-701-565.

 

13. שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין. במקרה שכזה, מסמך מדיניות הפרטיות יעודכן באתר האינטרנט של החברה. השינויים ייכנסו לתוקף בתאריך פרסום העדכון של מדיניות הפרטיות באתר. המשך שימוש באתר לאחר פרסום השינויים, יהווה הסכמה לשינויים אלה.  ככל שאינך מסכים לשינויים אנא הימנע מהמשך שימוש באתר.

 

14. שונות

החברה רשאית להסב ו/או להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה לפי מדיניות זו, כולם או בחלקם, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. המשתמש אינו רשאי להסב ו/או להעביר זכויות לפי מדיניות זו לצד ג' ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. כל הסבה, המחאה או העברה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף.

תאריך העדכון: 8.2.24